Integritet

Fri frakt till hela Sverige

Integritet

Vi hanterar personuppgifter i vår verksamhet på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt. Din personliga integritet är viktig för oss och därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.

Vi skyddar dina uppgifter genom att efterfölja interna rutiner samt de lagregler som finns i GDPR. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter vi har om dig samt information om hur vi behandlar dem. Detta under förutsättning att du kan bevisa din identitet. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Det innebär att uppgifterna endast får lagras av oss tills vidare. Du har även rätt att begära rättelse, komplettering eller radering av de personuppgifter vi har om dig. Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker på ett korrekt sätt har du rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

För att begära utdrag av de personuppgifter vi hanterar om dig, eller ställa frågor kan du kontakta oss via info@quna.nu

 

Vad är personuppgifter?

All information som går att härleda till en fysisk levande person, exempelvis namn, ålder, personnummer, kontaktinformation.

 

Vad är behandling av uppgifter?

Behandling är all hantering av uppgifterna, oavsett om det är digitalt eller analogt, till exempel insamling, registerföring eller sparande av uppgifter.

 

Var är personuppgifter insamlade från?

Dina personuppgifter samlas i regel in då du själv uppger dem. Det kan t.ex. vara i samband med att du köper något på våran hemsida.

 

Varför är det nödvändigt att behandla mina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna sköta våra åtagande gentemot dig och andra, så som samarbetspartner och underleverantörer. Det inkluderar exempelvis kontaktformulär, behörighet till IT-system/webbsidor, kommunikation och liknande. Vi kan också vara skyldiga att hantera din personuppgifter för att uppfylla lagkrav för rapportering och skatteinbetalning.

Vi kommer endast att hantera dina personuppgifter enligt lag. Vissa uppgifter kan komma att sparas under en längre tid, nämligen sådana uppgifter som krävs för administrativa ändamål.

 

Vem får tillgång till mina personuppgifter?

Vi är personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi samlar in. Det betyder att vi har ansvar för att följa de krav som ställs på behandlingen enligt lag.

Vi har behörighetsstyrning på våra system, vilket gör att dina personuppgifter endast kan kommas åt av de personer som behöver ha tillgång till dem. Vissa personuppgifter kan vara delade öppet inom Hakuna Mat AB, till exempel namn och kontaktuppgifter.

För att sköta våra uppgifter som uppdragsgivare har vi kontakt med IT-systemleverantörer som kan få tillgång till dina personuppgifter då de loggar in i systemet. Dessa har undertecknat avtal om att inte avslöja något om de uppgifter de får tillgång till.

Vi överför vissa personuppgifter till Skatteverket och andra organisationer där det krävs för att uppfylla en överenskommelse mellan dig och oss eller på grund av lagkrav eller domstolsbeslut.