Användarvillkor

Fri frakt till hela Sverige

Användarvillkor

Allmänt

Materialet på denna hemsida tillhandahålls av Quna AB (559013-3046)

Genom att besöka denna hemsida, lämnar du ditt samtycke till nedanstående villkor. Om du inte accepterar villkoren bör du inte använda dig av hemsidan samt avstå från att ladda ner någon information eller något material fram den.

Quna tillåter att du besöker bolagets hemsida via din dator eller skriver ut kopior av utdrag från dessa sidor enbart för ditt personliga bruk och inte för spridning om inte detta först skriftligen godkänts av bolaget. Tillgång till enskilda dokument på Qunas hemsida kan vara föremål för ytterligare villkor som anges i dessa enskilda dokument. Användandet av denna hemsida och dess innehåll är tillåtet i privat, icke-kommersiellt syfte. Pressmeddelande och andra dokument som klassificeras som offentliga kan användas för offentlig kommunikation. 

Syftet med hemsidan

Quna anser att hemsidan är en viktig länk i sina kontakter med intressenter, anställda, affärskontakter och allmänheten i övrigt. Syftet med informationen är att ge löpande aktuell information om bolaget och dess verksamhet. 

Användarens skyldigheter

Som användare garanterar och utfäster du, att du kommer använda denna hemsida på ett sätt som är förenligt med samtliga regler och bestämmelser i dessa villkor och följa alla befintliga och framtida uppdaterade riktlinjer och regler för hemsidan.

Du godkänner att inte använda hemsidan för att:

  • sprida spam eller oönskad e-post,
  • utge dig för att representera Quna eller vara någon annan,
  • förfalska rubriker eller manipulera innehållet på hemsidan för att dölja dess ursprung,
  • lämna falska uppgifter om din anknytning till en person eller enhet,
  • agera på ett sätt som inverkar negativt på andras möjlighet att använda hemsidan,
  • delta i aktiviteter som förbjuds av gällande lagstiftning,
  • skicka in material som kränker eller gör intrång i andras rättigheter, eller som är olagligt, kränkande, nedsättande, vulgärt eller på annat sätt anstötligt, eller som innehåller reklam eller erbjudanden om produkter eller tjänster, eller
  • samla in eller spara en annan användares personuppgifter om du inte erhållit uttryckligt medgivande från användaren och Quna.

Alla som använder hemsidan måste följa dessa villkor. 

Frånsägande av ansvar

Informationen på hemsidan är generell och bör inte användas som grund för beslut i viktiga frågor. Bolaget jobbar löpande för att hemsidan ska vara uppdaterad med korrekt och relevant information. Trots detta kan vi inte garantera att informationen är fullständig eller korrekt i alla delar exempelvis kan skrivfel, yttre påverkan och tekniska fel resultera i missledande information. Bolaget garanterar inte att anslutningen till hemsidan är avbrottsfri eller felfri. Quna förbehåller sig rätten att när som helst revidera hemsidan eller ta bort tillgången till den.

Allt som laddas ner från hemsidan, eller någon annan hemsida som du länkats vidare till, sker efter eget gottfinnande och på egen risk. Du är ensam ansvarig för eventuell åverkan på ditt datasystem eller förlust av data som orsakats av en nedladdning. 

Begränsning av ansvar

Informationen på denna hemsida tillhandahålls i befintligt skick utan någon uttalad eller underförstådd garanti av något slag. Quna kan under inga som helst omständigheter hållas ansvarigt för de skador, direkt eller indirekt av vad slag det vara må (inklusive, men inte begränsat till, förlorad produktion, förlorade avtal, inkomster, data, förlorad information eller produktionsavbrott) som på något sätt har ett samband med nyttjandet av eller oförmågan att kunna nyttja hemsidan eller dess innehåll eller som på något sätt har ett samband med dessa villkor. Detta gäller även om Qunablivit informerat om möjligheten att sådan skada skulle kunna uppstå.

Länkar till externa hemsidor

Hemsidan innehåller länkar till andra hemsidor. Länkarna tillhandahålls som en service. Några av dem hanteras av tredje part. Vänligen notera att bolaget inte ansvarar för innehållet på någon annan hemsida och inte heller för produkter eller tjänster som erbjuds på andra hemsidor. Quna uppmanar besökaren att uppmärksamma när denne lämnar hemsidan och att läsa den eventuella policyn för varje ny hemsida.

Besökarintegritet och hantering av personuppgifter

Quna respekterar varje besökares integritet och är öppen med hur vi behandlar dina personuppgifter som användare av denna hemsida eller som annan registrerad hos Quna. 

Prenumerationsvillkor

När en användare önskar prenumerera på information från Quna, t.ex. pressmeddelanden eller ekonomiska rapporter, efterfrågas de kontaktuppgifter som behövs för att utföra den efterfrågade tjänsten, t.ex. adress, mobiltelefonnummer och/eller e-postadress. För att hantera prenumerationer behöver Quna behandla dina personuppgifter.

Barns integritet

Ingen information får skickas till Quna av personer under 18 år utan tillstånd från förälder eller vårdnadshavare. Personer under 18 år får inte genomföra köp eller företa andra rättshandlingar på denna hemsida utan tillstånd, om detta inte tillåts av tillämpliga lagar, Quna uppmanar föräldrar och vårdnadshavare att ta aktiv del i barnens användande av Internet och att informera dem om farorna förknippade med att lämna ut information om sig själva över Internet. 

Immateriella rättigheter

Alla namn, logotyper och varumärken på hemsidan ägs av Quna eller samarbetspartner. Innehållet får inte ändras, sändas, återskapas, publiceras, licensieras, överföras eller säljas utan föregående skriftligt godkännande från Quna. Hemsidan innehåller bilder som i första hand tillhör Quna.

Jurisdiktion

Denna hemsida kontrolleras, drivs och administreras av Quna från dess kontor i Sverige. Quna lämnar inga utfästelser att materialet på denna hemsida är lämpligt eller tillgängligt för användning utanför Sverige. Det är förbjudet att öppna hemsidan i territorier där hemsidans innehåll är olagligt. Om du öppnar hemsidan utanför Sverige ansvarar du för att följa den lokala lagstiftningen där du befinner dig. Dessa användarvillkor styrs av svensk lag, utan tillämpning av svenska lagvalsregler. Tvister avseende tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor ska i första instans avgöras i Stockholms tingsrätt. 

Övrigt

Quna har rätt att ändra dessa användarvillkor när som helst och efter eget gottfinnande. Om någon del av dessa villkor visar sig vara olagliga, ogiltiga, icke tillämpliga eller av någon anledning icke möjliga att upprätthålla får giltigheten och upprätthållandet av de återstående delarna inte på något sätt påverkas därav eller försämras. 

Kontakt

Om du har några frågor eller synpunkter på innehållet är du välkommen att kontakta oss: info@quna.nu